Over ons
Oprichting
In 2006 zag Quirijnen Energy Farming haar levenslicht. De oprichters van dit bedrijf is de familie Quirijnen. De gebroeders Frank en Bart en hun neef Jimmy hebben de grondstenen gelegd van Quirijnen Energy Farming.

Historie
Gegroeid uit de landbouwactiviteiten en voornamelijk de melkveeactiviteiten hebben de 2 broers en hun neef respectievelijk hun ouderlijke bedrijven overgenomen en verder uitgebouwd.
Gedurende de voorbije 15 jaren zijn hun respectievelijke activiteiten meer en meer in elkaar verweven geraakt door een intense samenwerking met oog op het oplossen van hun problemen en uitstippelen van een nieuwe rendabele toekomst.
Het probleem om aan betaalbare grond te komen voor de afzet van mest en de door de overheid opgelegde verplichtingen om de eigen geproduceerde mest te verwerken, hebben het idee van het opstarten van eigen mestverwerkingsbedrijf met bijhorende biogasinstallatie doen rijpen.

Beweegredenen
Bundelen van krachten en energie om de toekomst en het beoogde groei potentiaal waar te maken en dit met een grote graad van onafhankelijkheid ten opzichte van de buitenwereld = agrarisch ondernemingsschap.
Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het uitwerken van een gestructureerde organisatie waarbij binnen de aangegane samenwerkingen gestreefd wordt naar de "win"-"win" situatie voor alle partijen.